James Barber er en arkitekt i Bergen, Norge. Han er medlem av Foreningen av norske arkitekter / MNALKontakt

English