James Barber er en arkitekt basert i London, Storbritannia og Bergen, Norge.


En interesse av hans er studiet av gamle bygg / teknikker og potensialet i deres nytolkninger - Låne fra det tradisjonelle, ikke for å hylles / pastiche, men heller i anerkjennelse av den stille kunnskapen om hvordan disse bygningene er tilpasset det lokale klimaet, materialer & kultur. 


James Barber er medlem av Foreningen av norske arkitekter / MNAL

Kontakt

English